AKTUELLT: 
02/22/2018 05:56:35 PM
document image 1

Vårt arbete går ut på att göra din produktion maximalt effektiv och lönsam

För att vara konkurrenskraftig och klara korta ledtider och snabba omställningar i produktionen måste man tänka långsiktigt. Modern effektiv produktion kräver inte bara bra maskiner och verktyg. Den kräver att service och kunskap är på samma nivå. Att kringutrustning och logistik fungerar. Den kräver en helhetssyn.

Pris eller totalekonomi?
Denna helhetssyn vill vi överföra till våra kunder. Att de också skall förstå nyttan med långsiktighet. Det är investeringens totalekonomi - förhållandet mellan maskinpris och produktivitet - som avgör investeringens lönsamhet. Inte vad maskinen kostar dag 1. ?Handhavande, operatörsvänlighet, kostnader för reserv- och slitagedelar samt maskinens tillgänglighetstid är viktiga poster i den beräkningen.0370-37 84 00 info@tlmp.se | Webbpolicy/cookies© TL Maskinpartner AB 2007