AKTUELLT: 
04/26/2018 11:05:19 AM

  Webbpolicy / cookies

   
  Internetpolicy för tl-maskinpartner.com 

  Materialet på denna Internetsida är levererat av TL MaskinPartner AB, med målet att lämna generell information om koncernen TL MaskinPartner AB. För TL MaskinPartner AB är Internet en av de viktigaste informationskanalerna till att nå kunder, intressenter, anställda, affärspartners samt offentligheten.
  Genom att besöka och använda denna Internetsida accepterar du nedanstående villkor. 

  Om du inte accepterar villkoren bör du lämna sidan.

  Immateriella rättigheter
  TLMaskinPartner AB har upphovsrätt © till denna hemsida och dess innehåll. Alla produkt- och företagsnamn, logotyper och varumärken på denna Internetsida ägs av TL Maskinpartner AB eller affärspartner. Innehållet på denna hemsida får endast användas efter skriftlig tillåtelse från TL MaskinPartner AB eller enligt överensstämmelse med dessa villkor.
  Besökande har rätt till att läsa, kopiera delar eller hela innehållet på denna Internetsida till privat bruk. Distribution till andra är inte tillåtet utan skriftlig tillåtelse från TL MaskinPartner AB. Informationen om copyright får inte tas bort.
  Det är inte tillåtet att förvränga informationen eller använda informationen i kommersiellt syfte. Undantaget är dock pressmeddelande mm. som kan användas till offentlig kommunikation, förutsatt att källan till informationen anges. All användning av grafiskt material är gratis och tillgängligt för nyhetsmedier.
  Användande eller distribution av information samt annat bruk av innehållet på denna Internetsida, som strider mot dessa villkor eller på annat sätt strider mot svensk eller utländsk rätt, kan resultera i rättsliga åtgärder.

  Externa länkar
  Denna Internetsida innehåller länkar till andra Internetsidor. Dessa länkar ska endast betraktas som en service. TL MaskinPartner AB har ingen kontroll över dessa och ansvarar inte för innehållet av dem eller produkter och tjänster som erbjuds.

  Syftet med TL MaskinPartner.com och diverse ansvarsfrågor
  Internetsidan är enbart tänkt som informationskälla och informationen er av generell karaktär och får inte ligga till grund för viktiga beslut. TL MaskinPartner AB arbetar konstant på att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan tryckfel, yttre påverkningar och tekniska fel resultera i missvisande information. Detta innebär, att TL MaskinPartner AB inte kan garantera för och inte ta ansvar för, att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. 

  Informationen på denna Internetsida erbjuds som den framstår, utan någon garanti för tillgänglighet, korrekthet, pålitlighet eller innehåll. TL MaskinPartner AB och dess dottersällskap frånsäger sig ansvar för alla direkta eller indirekta skador eller följeskador som kan uppstå vid användandet av, eller felaktigt användande av informationen, på denna Internetsida eller på Internetsidor som länkas vidare härifrån.
  Att hitta fram till upplysningar eller downloading av filer från denna Internetsida, eller någon annan Internetsida som det länkas till, sker på eget ansvar och egen risk. Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador på ett datasystem som följd av downloading från denna Internetsida. 

  Det kan i vissa länder förekomma lagstiftning, där det inte är möjligt att utesluta vissa garantier eller att göra vissa ansvarsbegränsningar. TL MaskinPartners AB ansvar är vid sådana tillfällen begränsade i största möjliga utsträckning efter vad som tillåts i i gällande lagstiftning.

  Integritet för användarna
  Information
  Du accepterar härmed, att TL MaskinPartner AB, med det syfte att utvärdera din information och för distribution av information, har rättighet att använda all information och personliga data som du lägger in på Internetsidan. Denna accept inkluderar rätten till att TL MaskinPartner AB kan överföre dessa data till ett annant land, inklusive land som inte tillhör EU, och till att skicka denna information via Internet.
  TL MaskinPartner AB kan placera information, i form av så kallade ”cookies”, på din dator. Genom att registrera hur och när du använder hemsidan, kan vi på detta sätt förbättra den. Om du inte önskar motta ”cookies” eller bli informerad om detta, ska du själv set till att din dator är inställd för att inte ta emot ”cookies”.

  Övrigt
  Dessa villkor kan när som helst ändras av TL MaskinPartner AB.
  TL MaskinPartner AB förbehåller sig rätten till att när som helst ändra innehållet på hemsidan.  0370-37 84 00 info@tlmp.se | Webbpolicy/cookies© TL Maskinpartner AB 2007